ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να τους παραχωρηθεί η χρήση του αιγιαλού,
παραλίας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες
όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής,
να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο Δήμο
Ληξουρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  αριθμ. ΚΥΑ 38609ΕΞ2023/10-03-
2023/10-03-2023 (ΦΕΚ 1432/τ.Β’/10-03-2023).
Με την αίτηση θα προσκομίζονται υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα
εκ του νόμου δικαιολογητικά:
 Άδεια λειτουργίας /Γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ. επιχείρησης
υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 2971/2001 χρήσεις.
 Δημοτική ενημερότητα
 Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014  ή
 υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό
“Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών” της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr)  ή
απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και
παραλίας όπου αυτός υφίσταται (εις τριπλούν), με επιμέλεια του αιτούντα. Στα

ανωτέρω θα αποτυπώνεται υπό μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση
χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν
αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού.
 Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της και η ιδιότητά του να προκύπτει από
νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (π.χ. καταστατικό).
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμη αίτηση ο Δήμος διατηρεί το
δικαίωμα παραχώρησης του χώρου σε τρίτους ενδιαφερόμενους με τη διαδικασία της
δημοπρασίας.
Οι αιτήσεις με τα νόμιμα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι
την Τετάρτη 12 Απριλίου 2023  στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ληξουρίου (Ν. Μπελογιάννη αρ. 4, 1 ος όροφος Ληξούρι), αρμόδια υπάλληλος κα
Μαριάνθη Γιακουμάτου (τηλέφωνο 26710-92999 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. 

Συνημμένο : αντίστοιχο υπόδειγμα αίτησης

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

Δημοφιλή

Τίποτα δεν είναι τυχαίο ! 10 ημέρες πριν την κάλπη με κουβέντες ντόμπρες…

Ένα βήμα πριν την κάλπη, και επανέρχομαι. Για να αναλύσω, να υπενθυμίσω και να καταλήξω... Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τον προεκλογικό αγώνα όλων των παρατάξεων. Αφουγκράζομαι...

ΠΑΛΙΚΗ: ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ  

ΠΑΛΙΚΗ: ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ   Συμπολίτη, πήρα την πρωτοβουλία να σχεδιάσω ένα ερωτηματολόγιο που θα καταγράφει τα προβλήματα και τη προοπτική αντιμετώπισης τους για την...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 | Ανδρ. Γρηγορόπουλος “Ψήφισε Θετικά” video

Ο Ανδρέας Γρηγορόπουλος είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τη παράταξη «Δύναμη Αξιοπιστίας & Προόδου» και επικεφαλής τον Κατσιβέλη Γιώργο https://www.facebook.com/paramotor.lixouri/videos/312468874767770 Συνδημότες και Συνδημότισσες, Για δεύτερη φορά μετά την...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων