Π.Υ. Κεφαλληνίας: Πρόληψη πυρκαγιών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ταχυδρ. Δ/νση: Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους
Τ.Κ 28100 – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Τηλ. 2671440100, 101,102
Email: dpy.kefalinnias@psnet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με αφορμή την παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας που διανύουμε και τον αυξανόμενο ρυθμό
εκδήλωσης περιστατικών καύσης σε υπολείμματα καλλιεργειών που εξελίσσονται σε πυρκαγιές
προκαλώντας ζημιές σε ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες και με σκοπό την αποτροπή παρόμοιων
περιπτώσεων κατά την χρονική περίοδο Νοεμβρίου-Απριλίου, εφιστάται η προσοχή στους
πολίτες που σκοπεύουν να εκτελέσουν εργασίες στην ύπαιθρο, ότι οι καύσεις διέπονται από
νομοθετικό πλαίσιο και περιορισμούς, τους οποίους οφείλουν να γνωρίζουν, λαμβάνοντας και τα
αντίστοιχα- απαραίτητα μέτρα.
Πιο συγκεκριμένα: Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά από πρόθεση ή από αμέλεια ο
υπαίτιος διώκεται ποινικά, σύμφωνα με το Άρθρο 265 του Ποινικού Κώδικα (όπως
κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 4619/2019) και διενεργείται εις βάρος του σχετική δικογραφία, ενώ
επιπρόσθετα όπου προβλέπεται υπόκειται και σε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τα ισχύοντα
στην 19 η /2020 πυροσβεστική διάταξη.

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της 9/2000
Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη,
επιτρέπεται από 1 η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επομένου έτους, το άναμμα φωτιάς
στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την εκτέλεση
γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, για τις οποίες δεν προκύπτουν για το
παραπάνω χρονικό διάστημα διαφορετικά μέτρα από την 9/2000 πυροσβεστική ή άλλη διάταξη,
εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για
την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς».
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2.του άρθρου 5 της 9/2000 Πυρ/κής Διάταξης:
«Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου
έτους, στις επικίνδυνες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται με το Π.Δ. 575/80 (μεταξύ των οποίων και
η ΠΕ Κεφαλληνίας), η καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε
απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από αυτές και 50 μέτρα από δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της
Πυρ/κής Υπηρεσίας, μόνον όταν λαμβάνονται σωρευτικά τα παρακάτω προληπτικά μέτρα :
α.- Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από
την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις
και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο
έλεγχός της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.
γ.- Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης
όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 μέτρα από
δεντροστοιχία.
δ.- Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της
φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων – γεωργικών ελκυστήρων – πτυοσκάπανων κλπ) καθώς
και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και
μόνον σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.
Τα Μ.Μ.Ε. και η Δήμοι, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως
προβούν, με τον πιο πρόσφορο, κατά την κρίση τους τρόπο, στην ενημέρωση των πολιτών για το
εν λόγω θέμα.

Ο Διοικητής

Μιλτιάδης Γεωρ. Καραγεωργιάδης
Πύραρχος Γ.Κ.

Δημοφιλή

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024 Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί στη συναυλία με τη Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου, τον Stelios Magalios/Στέλιος Μαγαλιός και τους Έξω Φρενων /...

Δήμος Σάμης: Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των σπηλαίων

Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των Σπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης Ο Δήμος Σάμης σας ενημερώνει αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας τωνΣπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης, το οποίο...

Επαφές κλιμακίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε Κεφαλονιά & Ιθάκη και αυτοψία σε έργα της ΠΙΝ

Σειρά επαφών και συναντήσεων είχε στο διάστημα 12-17 Ιουνίου, στην Κεφαλονιά, κλιμάκιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Γιώργο Μάμαλο (Τεχνικών...

Μήνυμα του Βουλευτή Παναγή Καππάτου για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού

Τιμούμε σήμερα τους Ναυτικούς μας, απόμαχους και ενεργούς.Τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται σκληρά στις θάλασσες,αψηφώντας τις δυσκολίες και τους κινδύνους.Ανάμεσά τους ξεχωριστή...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων