Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου Απερχόμενη Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Απερχόμενη Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων
Έργο καινοτόμο, νέες προοπτικές διαχείρισης απορριμμάτων
σε όλα τα νησιά και αποκατάστασης χώρων παλαιάς διαχείρισης

παραδίνουμε στη νέα Διοίκηση

Από την ανάληψη των καθηκόντων μας τον Ιανουάριο του 2021, προχωρήσαμε σε διαγωνισμούς
Έργων Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων και δράσεις που αφορούν στην προώθηση της ανακύκλωσης
και της διαλογής στην πηγή στοχεύοντας στην δημιουργία ενός πλήρως ολοκληρωμένου και βιώσιμου
μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων όπως βέβαια και αποκατάστασης των παλαιών χώρων διαχείρισης.
Παρ όλες τις αντιξοότητες μεταβίβασης των χώρων διαχείρισης από τους τοπικούς φορείς
διαχείρισης στον νέο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων και παρ όλη την λειτουργική του υποστελέχωση, θέσαμε τις
βάσεις μιας σύγχρονης βιώσιμης διαχείρισης σε όλα τα νησιά.
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Είναι έτοιμο προς παράδοση στην εξελιγμένη κατάσταση για την δοκιμαστική λειτουργία το έργο
στην Παλλοστή της Κεφαλονιάς ενώ τον Απρίλιο του 2024 προβλέπεται να ξεκινήσει η κανονική
λειτουργία του. Το έργο αυτό θα λειτουργήσει με μικρότερο λειτουργικό κόστος διαχείρισης ανά τόνο
απορριμμάτων σε σύγκριση με άλλες εν λειτουργία εγκαταστάσεις στην Ελλάδα οι οποίες δεν έχουν
εκσυγχρονιστεί, κάτι το οποίο είναι απόλυτα επ’ ωφελεία των δημοτών.
Η καινοτομία του είναι ότι προστέθηκε στην δημοπράτηση του έργου το δικαίωμα «προαίρεσης»,
δίνοντας δηλαδή την δυνατότητα στον ΦοΔΣΑ επιπλέον δημόσιας χρηματοδότησης για την επέκταση –
συμπλήρωση των Εγκαταστάσεων ώστε να προσαρμοστεί στα δεδομένα και τις προϋποθέσεις που θέτει
η Ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία με τις οποίες είναι ευθυγραμμισμένη η χώρα μας και μάλιστα
υπήρξε το πρώτο Έργο στην ελληνική επικράτεια το οποίο δημοπρατήθηκε υπό τον όρο της
ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαναφερόμενης “προαίρεσης” στο μέρος της κατασκευής.
Έτσι έχει δρομολογηθεί οι νέες εργασίες που αφορούν στην δυνατότητα επέκτασης της Μονάδας για
παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου από τα υπολείμματα επεξεργασίας, που θα μειώσει το προς ταφή
υπόλειμμα σε περίπου 10%, καθώς και στην δημιουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.
Οι ενέργειες του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων για το Έργο της Κεφαλονιάς αποτέλεσαν οδηγό και για το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για όλα σχεδόν τα Έργα που βρίσκονται σε διαγωνιστική
διαδικασία ή που δημοπρατούνται στην Ελλάδα. Παράλληλα, το πρώτο πανευρωπαϊκό κινητό
ρομποτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) εγκαθίσταται από τον ΦοΔΣΑ
στην Κεφαλονιά, αποτέλεσμα συμμετοχής μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON.
ΚΕΡΚΥΡΑ
Σύμφωνα με την ομαλή πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας την οποία ξεκίνησε ο ΦοΔΣΑ μέχρι
το φθινόπωρο του 2023 αναμένετο να έχει επιλεγεί προσωρινός ανάδοχος για το αντίστοιχο Έργο ενώ
έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για το νέο Χώρο Υγειονομικής Ταφής και αναμένεται η
χρηματοδότηση του, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Οι δυο παλιοί χώροι διαχείρισης, πληγές για την δημοσιά υγεία και το περιβάλλον στο Τεμπλονι και
την Λευκίμμη έχουν τεθεί σε πορεία αποκατάστασης.
Όσον αφορά στην Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στο Τεμπλόνι, ο πρόσφατος διαγωνισμός,
στον  οποίο ο ΦοΔΣΑ είχε εξασφαλίσει και το πλεονέκτημα του δικαιώματος προαίρεσης για την πλήρη

προσαρμογή του έργου στις Εθνικές και Ευρωπαϊκές ανάγκες, έφτασε έως και το στάδιο της υποβολής
αλλά και της αξιολόγησης των προσφορών.
Δυστυχώς όμως, όπως κατ’ επανάληψη συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αρκετούς
διαγωνισμούς στην ελληνική επικράτεια, όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προσέφυγαν κατά όλων
μεταξύ τους οδηγώντας την ΕΑΔΗΣΥ σε απόφαση όπου επί της ουσίας ακυρώνει όλες τις προσφορές
των διαγωνιζόμενων.

Και ενώ ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, έχει πράξει διαδικαστικά, διοικητικά και τεχνικά ό,τι είναι
απαραίτητο για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαγωνισμών, το σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον οδηγεί
σε ακυρώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και μακροχρόνιες διαδικασίες για την έκδοση αποτελέσματος
όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Λευκάδας, η οποία ολοκλήρωσε αισίως αυτή την περιπέτεια
πρόσφατα. Θεωρούμε ότι ο ΦοΔΣΑ οφείλει με κάθε τρόπο να επιμείνει, με όσα μέσα διαθέτει, στην
συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την υλοποίηση αυτού του απαραίτητου
για την Κέρκυρα Έργου.
Η παράταξή μας ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ – ΚΑΘΕ ΝΗΣΙ ΨΗΛΑ και εγώ προσωπικά θα συμβάλουμε στην
κατεύθυνση αυτή με όποιο πρόσφορο τρόπο σεβόμενοι και το έργο που έχει παράξει και δρομολογήσει ο
ΦοΔΣΑ μέχρι σήμερα για την Κέρκυρα. 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Στην Ζάκυνθο έχει ολοκληρωθεί και έχει δοθεί σε χρήση το οδικό δίκτυο πρόσβασης στην νέα
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) καθώς επίσης έχει ολοκληρωθεί ο
νέος Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) όπου και αυτός αναμένεται να δοθεί προσεχώς προς χρήση.
Μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου ΧΥΤ, ο ΦοΔΣΑ θα έχει την δυνατότητα μεταφοράς των
υπολειμμάτων επεξεργασίας των προηγουμένων ετών προκειμένου να ελευθερωθεί ο χώρος και να
ξεκινήσει η κατασκευή της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων.
Επίσης με την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων και την εξασφάλιση χρηματοδότησης, ενέργειες οι
οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί από το ΦοΔΣΑ και βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένεται να κλείσει
οριστικά το ζήτημα της αποκατάστασης του παλιού ΧΥΤΑ της Ζακύνθου στον Σκοπό, ανενεργού, αλλά
του οποίου η υπόθεση εκκρεμεί για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Για την μετατροπή του παλιού ΚΔΑΥ Ζακύνθου σε Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης
Υλικών (ΚΔΕΥ) έχει ήδη εκπονηθεί Μελέτη, για την υλοποίησή της οποίας πρέπει να εξασφαλιστεί
χρηματοδότηση κατασκευής.
ΛΕΥΚΑΔΑ
Στην Λευκάδα είναι έτοιμη προς υπογραφή σε συνεργασία με τον Δήμο, η Σύμβαση με την ανάδοχο
Εταιρεία για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων.
ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΝΗΣΙΑ
Στα μικρότερα νησιά, Ιθάκη Παξοί, Μεγανήσι έχουν επίσης δρομολογηθεί έργα για μονάδες
κομποστοποίησης, σταθμούς μεταφόρτωσης με κατάλληλους εξοπλισμούς και υποδομές.
Ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων προκειμένου να εξασφαλιστεί σε επίπεδο Περιφέρειας με ενιαία και
ολοκληρωμένη η διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, με ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή που θα
εξασφαλίζει τους στόχους σύγχρονης διαχείρισης απορριμμάτων, εκπονεί Μελέτη σε συνεργασία με τους
Δήμους δράσεων και εξοπλισμών προς χρηματοδότηση από ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Δημοφιλή

Περιβαλλοντική δράση του Δήμου Ληξουριου – VIDEO (δηλώσεις)

https://www.youtube.com/watch?v=qL2B8KR2vKc Με μιά δυνατή ομάδα από μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας, πραγματοποίηθηκε σήμερα από νωρίς το πρωϊ η δράση που διοργάνωσε το Τμήμα...

Αποφάσεις 3ης συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “Ιόνια Νησιά” 2021-2027 – Επισκέψεις σε έργα

EIΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» Κέρκυρα, 6-6-2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 στην Κέρκυρα η3 η  συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του  Προγράμματος «ΙόνιαΝησιά 2021-2027» με...

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΣΤΑ ΚΕΠ

 Κοινωνικός και Ιαματικός Τουρισμός ( 6ήμερες διακοπές) Εκδρομικό Πρόγραμμα ( 4ήμερες διακοπές ) Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ( 16ήμερες διακοπές ) Δωρεάν Παροχή Βιβλίων...

Έρχεται ο 10ος αγώνας δρόμου Φωκάτων-Λακήθρας

10ος  ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΦΩΚΑΤΩΝ-ΛΑΚΗΘΡΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  Ο Π.Σ . Φωκάτων με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης  συνδιοργανώνει τον  10ο  αγώνα δρόμου...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων