Στην Λευκάδα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 – 169 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σεσυνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ. στην Λευκάδα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας – Διοικητήριο, Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Το έργο της Γέφυρας του Χειμωνικού είναι κομβικό για την Κεφαλονιά. Σε ποια φάση βρίσκεται η πορεία της κατασκευής της; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα; Θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του Μαΐου, όπως προβλέπεται;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Απόλυτη σιγή από την νέα Περιφερειακή Αρχή για την αξιοποίηση του κτήματος Πασσά στην θέση Βρύση Πασσά Περιγιαλίου Λευκάδας. Ποιες οι προθέσεις και οι προγραμματισμένες ενέργειες;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Ποια είναι η τύχη του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων της Λευκάδας;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Σε ποια φάση βρίσκονται οι υποθέσεις των εταιρειών ΑΕΝΑΚ, ΟΑΝΑΚ, ΕΤΙΝ και ΑΝΙΟΝ, υποθέσεις που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Για την ανάγκη απαραίτητων έργων που αφορούν την οριστική διευθέτηση ασφάλειας του οδικού δικτύου  Λευκάδας – Σφακιωτών – Καρυάς.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Γιατί δεν έχει υλοποιηθεί, μέχρι σήμερα ,η απόφαση του Π.Σ.  59-7/18-03-2023, σχετικά με την εγκατάσταση πλυντηρίου –λιπαντηρίου στην Απόλπαινα Λευκάδας;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Παράκαμψη Καλαμιτσίου: σε τι στάδιο βρίσκονται οι απαλλοτριώσεις και ποιό το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου; Κινδυνεύει με απένταξη αν υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας: ποιές οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής για να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό το έργο; Υπάρχουν συνοδά έργα υποδομών που χρειάζεται να υλοποιηθούν από την Περιφέρεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός της ΠΙΝ;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 2η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, κ. Γεώργιος   Μάμαλος.

                    Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.
                      Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2024 και εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων ανεξαρτήτως ποσού τηρώντας τις κείμενες διαδικασίες.

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2024.

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 5οΆνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες του έργου «AZA4ICE – Allocated Zones for circular Aquaculture to trigger the transition to an Inclusive and Circular Economy in aquaculture sector fostering new business opportunities and eco-consciousness society» που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμαINTERREG Euro-MED.

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 6ο: Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες του έργου «CLIMATE- Improving EU regions’ environmental and socioeconomic resilience to climate change» που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα INTERREG EUROPE.

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση βεβαίωσης μερικής ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που προκηρύχθηκε με την υπ. αρ. ΤΥ 66783/1972 (ΦΕΚ 352 Δ/14-12-1972) απόφαση Νομάρχη Κέρκυρας «Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αγροτικών κτημάτων δια την βελτίωση της υφιστάμενης οδού Κέρκυρας – Τρικλίνου – Μπίζι – Πέλεκα – Πλακωτού κατά το τμήμα αυτής από χ.θ. 3+380 μέχρι 5+110 (Λατομείο Μπίζι – Πέλεκα) και χ.θ. 5+110 μέχρι 6+750 (Πέλεκας – Πλακωτό) Ν. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών ΄Εργων και Προγραμματισμού, κ. Γεώργιος Μάμαλος.

ΘΕΜΑ 8ο: Εισήγηση σχετικά με την έγκριση για την πρόσληψη ανέργων μέσω του προγράμματος  επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων, ηλικίας 55 άνω, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Aντώνιος Δουβίτσας.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός μελών στο Συντονιστικό ΄Οργανο του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης. 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

                                                                                          Η  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                                     Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

                                                                             Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη      

Δημοφιλή

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024 Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί στη συναυλία με τη Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου, τον Stelios Magalios/Στέλιος Μαγαλιός και τους Έξω Φρενων /...

Δήμος Σάμης: Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των σπηλαίων

Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των Σπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης Ο Δήμος Σάμης σας ενημερώνει αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας τωνΣπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης, το οποίο...

Επαφές κλιμακίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε Κεφαλονιά & Ιθάκη και αυτοψία σε έργα της ΠΙΝ

Σειρά επαφών και συναντήσεων είχε στο διάστημα 12-17 Ιουνίου, στην Κεφαλονιά, κλιμάκιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Γιώργο Μάμαλο (Τεχνικών...

Μήνυμα του Βουλευτή Παναγή Καππάτου για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού

Τιμούμε σήμερα τους Ναυτικούς μας, απόμαχους και ενεργούς.Τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται σκληρά στις θάλασσες,αψηφώντας τις δυσκολίες και τους κινδύνους.Ανάμεσά τους ξεχωριστή...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων