“Υπερίων”: Αποτελέσματα για βοηθητικό προσωπικό

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

της υπ’ αριθμ. πρωτ.:32 από 26-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

που αφορά την εύρεση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1
της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027»
Σε συνέχεια της από 11/04/2024 συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής έκτακτου
προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 6002365 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027» και κατόπιν διεξαγωγής των συνεντεύξεων
των υποψηφίων για τις δύο θέσεις εργασίας Βοηθητικό προσωπικό κοινοποιήθηκε στο
φορέα ο τελικός πίνακας συνολικής μοριοδότησης ως ακολούθως:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1. Αντωνέλου
    Θεοδώρα

40/5-4-2024 Α2

  1. Μπονάνου Νίκη –
    Νεκταρία

39/5-4-2024 Α2

  1. Τερζητάνου
    Δόμνα

41/5-4-2024 Α2

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και μετά από την συνολική
μοριοδότηση των υποψηφίων, επιλέγονται αντιστοίχως για τις δύο Θέσεις εργασίας

μερικής απασχόλησης, όπως και είχε προσδιοριστεί με την αρ. πρωτ.:32 από 26-3-2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι κάτωθι:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α2 1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(ΥΕ) Αντωνέλου Θεοδώρα

Α2 2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(ΥΕ) Μπονάνου Νίκη – Νεκταρία

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα
μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.
Για την ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου

Δημοφιλή

ΣΥΝΑΝΘΗΣΗ | SYNANTHISI – Ιόνιο Κέντρο Τεχνών & Πολιτισμού, Μεταξάτα 

ΣΥΝΑΝΘΗΣΗ | SYNANTHISIΗ εκτιθέμενη συλλογική δουλειά είναι το αποκορύφωμα 8  ημερών εντατικής έρευνας  βαθιά στους ιστούς της Κεφαλονιάς — στις ακτές της, στα βουνά...

Συλλυπητήριο μήνυμα

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την μεγάλη απώλεια του Μαέστρου Βασίλη Μουντάκη.  Ο Βασίλης Μουντάκης υπηρέτησε με αγάπη και ζήλο τη χορωδιακή  παράδοση του τόπου μας, αφήνοντας...

Δήμος Σάμης – Κουτάβια για υιοθεσία

Κουτάβια για υιοθεσία Τα  εικονιζόμενα κουτάβια βρέθηκαν και φιλοξενούνται προσωρινά από ένα ζευγάριηλικιωμένων μαζί με τη μητέρα τους. Η μητέρα τους σύντομα θα στειρωθεί και...

Υποδοχή στη Βουλή των Ελλήνων του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου

Με χαροποιεί η μεγάλη συμμετοχή των σχολείων των νησιώνμας στο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων που υλοποιείτο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων