2η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (30 Ιανουαρίου 2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

(άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023)

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα
διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου (οδός Παπά Χαρ. Γραικούση)
την 30 η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στην Γενική Συνέλευση της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
2) Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφ/νίας – Ιθάκης (Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε-ΟΤΑ)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
3) Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλλονιάς.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
4) Ορισμός Μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
5) Ορισμός Μέλους Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με
την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας» (Ο.Κ.Α.Π.)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
6) Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
7) Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου
Ληξουρίου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
8) Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου
Ληξουρίου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
9) Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου και παραγωγικών τάξεων για την
συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ληξουρίου
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

10) Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
«ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
11) Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του στην έκτακτη
Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας
Κεφαλλονιάς και Ιθάκης»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
12) Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στην τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Φο.Δ.Σ.Α Ιονίων Νήσων Α.Ε. Ο.Τ.Α)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
13) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην Τακτική
Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφ/νιάς και Ιθάκης» «ΑΠΟΠΛΟΥΣ»
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
14) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση γνωμοδοτικής
επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην θαλάσσια
περιοχή δικαιοδοσίας μας για το έτος 2024.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
15) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής
έγκρισης αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για το
έτος 2024.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
16) Ορισμός υπεύθυνου για εκπροσώπηση του Δήμου Ληξουρίου στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.)
για το έργο ΣΑΕΠ Ε 275/1/2023 «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού οικίας Ανδρέα
Λασκαράτου στο Δήμο Ληξουρίου με κωδικό ΟΠΣ 5080954 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με Κ.Ε.
2021ΣΕ27510016
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
17) Ορισμός υπεύθυνου για εκπροσώπηση (ανανέωση εκπροσώπησης) του Δήμου Ληξουρίου στην
Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) – Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή λογαριασμού με ΙΒΑΝ: GR
1801011400000000026230052
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
18) Ορισμός υπεύθυνου για εκπροσώπηση (ανανέωση εκπροσώπησης) του Δήμου Ληξουρίου στην
Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) – Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή λογαριασμών για έργα του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

19) Λήψη απόφασης για: α) κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Ληξουρίου στις
Τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΝ,
EUROBANK, Τ.Π.κ.Δ.) και β) ορισμό υπευθύνων κίνησης υφιστάμενων τραπεζικών
λογαριασμών (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΝ,
EUROBANK, Τ.Π.κ.Δ.)
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
20) Λειτουργία Κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
21) Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των Ο.Τ.Α., που κάνουν χρήση
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2024

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
22) Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2023 Δήμου Ληξουρίου (01-10-2023 έως 31-
12-2023) (αριθ. 4/2024 απόφ. Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 Βουλευτή Κεφ/νιάς κ. Παναγή Καππάτο
 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νιάς Σωτήριο Κουρή
 Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων Κα Παπαναστασάτου Ελένη
 Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε Κεφ/νιάς
 Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρους
Κοινοτήτων Δήμου Ληξουρίου.
 Τοπικά Μ.Μ.Ε.
 Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου
 Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου
 Αν. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου
ΑΝΑΡΤΗΣΗ:
 Ιστοσελίδα Δήμου
 Πίνακα Ανακοινώσεων

Δημοφιλή

Περιβαλλοντική δράση του Δήμου Ληξουριου – VIDEO (δηλώσεις)

https://www.youtube.com/watch?v=qL2B8KR2vKc Με μιά δυνατή ομάδα από μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας, πραγματοποίηθηκε σήμερα από νωρίς το πρωϊ η δράση που διοργάνωσε το Τμήμα...

Αποφάσεις 3ης συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “Ιόνια Νησιά” 2021-2027 – Επισκέψεις σε έργα

EIΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» Κέρκυρα, 6-6-2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 στην Κέρκυρα η3 η  συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του  Προγράμματος «ΙόνιαΝησιά 2021-2027» με...

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΣΤΑ ΚΕΠ

 Κοινωνικός και Ιαματικός Τουρισμός ( 6ήμερες διακοπές) Εκδρομικό Πρόγραμμα ( 4ήμερες διακοπές ) Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ( 16ήμερες διακοπές ) Δωρεάν Παροχή Βιβλίων...

Έρχεται ο 10ος αγώνας δρόμου Φωκάτων-Λακήθρας

10ος  ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΦΩΚΑΤΩΝ-ΛΑΚΗΘΡΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  Ο Π.Σ . Φωκάτων με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης  συνδιοργανώνει τον  10ο  αγώνα δρόμου...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων