25&26/2 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 – 169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας
καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00
π.μ., ως εξής:
α) με τηλεδιάσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής
Ενότητας Κέρκυρας – (πρώην Νομαρχία – Σαμάρα 13) και
β) συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence,
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

2
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Ποια η στρατηγική για την ανάπτυξη του Film Office των Ιονίων Νήσων με έδρα την
Κέρκυρα. Έχει αποδείξει το δυναμικό του ξεκίνημα και την σημασία του για την προβολή, την
εξωστρέφεια και την ελκυστικότητα των νησιών μας .
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα –
Τσαγκαροπούλου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Ποια η εξέλιξη της υπόθεσης παραχώρησης στην ΠΙΝ από την ΕΤΑΔ. ΑΕ και
αξιοποίησης του εμβληματικού κτιρίου του πρ. 6ου Δημοτικού Σχολείου στην Γαρίτσα της Κέρκυρας.
Το θέμα είναι ώριμο προς υπογραφή. Η καθυστέρηση επιβαρύνει το κτίριο, την διαδικασία διάσωσής
του και της απόδοσής του στην τοπική κοινωνία .
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα –
Τσαγκαροπούλου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Ένα καίριο οδικό έργο  για την οδική ασφάλεια της Κεφαλονιάς, ο δρόμος
Καραβόμυλος-Αγία Ευφημία που χρηματοδότησε η ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ παραμένει ανεκτέλεστος. Ποιό είναι το
δικό σας σχέδιο;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Ο κ. περιφερειάρχης σε δηλώσεις αμφισβήτησε την δυνατότητα υλοποίησης του
σημαντικού για την Κέρκυρα έργου “Τρία Γεφύρια-Βρυώνη”. Δώστε ακριβώς την εικόνα και
αποσαφηνίστε τις προθέσεις σας ως νέα περιφερειακή αρχή.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Περιφερειακής Αρχής για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη
δακοκτονία σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Σχετικά με τα προβλήματα στέγασης των υπηρεσιών του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Τι πρόκειται να κάνετε ως Περιφερειακή Αρχή ,για την υλοποίηση του έργου που
αφορά στο δρόμο Καραβόμυλος – Αγία Ευφημία στην Κεφαλονιά , μετά την απένταξή του από την
χρηματοδότηση;
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα
Μπαλού.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Ολοκλήρωση δικτύου υδατοδρομίων στα Ιόνια Νησιά: Προτίθεται η νέα Περιφερειακή
Αρχή να λάβει πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το δίκτυο υδατοδρομίων στα Ιόνια Νησιά; Εάν
ναι, μέσα από ποιά ακριβώς διαδικασία και ποιό το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

3

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Εργοστάσιο διαλογής απορριμμάτων Ζακύνθου (ΛΙΒΑΣ): Τί μέτρα θα λάβετε
προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του εργοστασίου; Από ποιό χρηματοδοτικό εργαλείο θα
υλοποιηθεί η κατασκευή του εργοστασίου; Μπορεί αυτή η παρωχημένης τεχνολογίας ΜΕΑ να
προσαρμοστεί στις οδηγίες του ΕΣΔΑ 2020-2030 για την κυκλική οικονομία;   Πώς θα διαχειριστείτε
τους άταφους όγκους δεματοποιημένων απορριμμάτων που ήδη έχουν αρχίσει να αποσυντίθενται; Η
μεταβατική μονάδα στο Λίβα πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους; Τι θα κάνετε με το CLO που αυτή
τη στιγμή καταλαμβάνει μεγάλη έκταση στο χώρο των εγκαταστάσεων του Λίβα;
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, κ. Γεώργιος
Μάμαλος.
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
ΘΕΜΑ 2ο: 2 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.
ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Δ΄ Τρίμηνο Οικονομικού ΄Ετους 2023.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.
ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός ειδών τραπεζικών συναλλαγών που θα διενεργούνται στα Καταστήματα της
συνεργαζόμενης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANKERGASIASA.E.”, ορισμός και νομιμοποίηση εκπροσώπων για την κίνηση των τραπεζικών
λογαριασμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Ενοτήτων της στην Τράπεζα,
μέσω του δικτύου των καταστημάτων της και μέσω InternetBanking (το «InternetBanking»).
Έγκριση πρόσβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Υπηρεσία InternetBanking της ανώνυμης
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANKERGASIASA.E.” και ορισμός Ειδικού
Εκπροσώπου.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.
ΘΕΜΑ 5ο: Προσχώρηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην ειδική Διαδικτυακή εφαρμογή της
Τράπεζας της Ελλάδος «ΔΙΑΣ PORTAL»
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.
ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός ειδών τραπεζικών συναλλαγών που θα διενεργούνται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, ορισμός και νομιμοποίηση εκπροσώπων για την κίνηση τoυ τραπεζικού
λογαριασμού της Περιφέρειας Ιονίων που αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της έναντι Τρίτων,
έγκριση πρόσβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Υπηρεσία WebBanking του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και ορισμός Εκπροσώπου.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.
ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός ειδών τραπεζικών συναλλαγών που θα διενεργούνται στα Καταστήματα της
Τράπεζας της Ελλάδος, ορισμός και νομιμοποίηση εκπροσώπων για την κίνηση των τραπεζικών
λογαριασμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Ενοτήτων της στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.

4

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 στην Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων–Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.
ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ 242/1996 για την εκμίσθωση
ακινήτων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου
Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ.
Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.
ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Ε. Ζακύνθου στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου « Η ΣΤΟΡΓΗ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 – 169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την  Δευτέρα  26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00 μ.μ., ως εξής:

α) με τηλεδιάσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – (πρώην Νομαρχία – Σαμάρα 13) και

β)  συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence,

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Το αρχοντικό Ρώμα στην Ζάκυνθο, έμβλημα της ιστορικής πορείας των Ιονίων Νήσων.  Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία με τους ιδιοκτήτες προς διαπραγμάτευση και αγορά από την ΠΙΝ της οικίας και του περιβάλλοντα χώρου .

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Πρόσφατα η Ζάκυνθος με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού “ανακηρύχτηκε” ως κορυφαία περιοχή ανομίας! Ποιά είναι η θέση σας και τι προτίθεστε να πράξετε ώστε ο υπουργός και η κυβέρνηση να κάνουν το προφανές, να σπεύσουν να καλύψουν τις πολύ μεγάλες ελλείψεις προσωπικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Το δελτίο τύπου της ΠΙΝ σχετικά με όσα διαμείφθηκαν στην συζήτηση του κ. περιφερειάρχη με τον ΓΓΣΔΑ κ. Γραφάκο για το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας είναι τελείως ασαφές. Δώστε  την θέση σας ως περιφερειακή αρχή και καθορίστε  την προοπτική εξεύρεσης πόρων. Υπάρχει επεξεργασμένο χρονοδιάγραμμα; 

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Τί μέτρα θα πάρετε για την λειτουργία των σφαγείων στην Ζάκυνθο;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  5η: Κτιριακές εγκαταστάσεις Παλιού Νοσοκομείου Ζακύνθου: Τί μέτρα θα πάρετε ώστε να ξεπεραστούν τα διαδικαστικά εμπόδια και η γραφειοκρατία, για να ξεκινήσει επιτέλους η αξιοποίηση αυτού του χώρου; Υπάρχουν υπηρεσίες της Περιφέρειας όπου ενοικιάζουν χώρους. Τι προτίθεστε να πράξετε για την μεταφορά των υπηρεσιών που ουσιαστικά κατασπαταλούνται δημόσιοι πόροι για ενοίκια; Έχετε τη βούληση να πάρετε πρωτοβουλία τμήμα αυτού να μετατραπεί σε κατοικίες ώστε να διευκολύνετε δημόσιους λειτουργούς;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Ακτογραμμή Αη-Γιάννη Λευκάδας: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες της Περιφέρειας; Οι μελέτες της ΠΙΝ αλληλοσυμπληρώνονται με του Δήμου; Τί μελέτες έχουν γίνει από Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από ποιό φορέα τους ανατέθηκαν;  Έχετε τη βούληση να συνεργαστείτε με το Α΄ βαθμό αλλά και το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΕΛΚΕΘΕ, Κτηματική και όποιο άλλο φορέα απαιτείται για καλύτερο συντονισμό με γνώμονα την οριστική επίλυση του προβλήματος χωρίς να χαθεί επιπλέον χρόνος;  Πότε προβλέπετε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης; Θα μεριμνήσετε ώστε να ολοκληρωθεί όσο πιο άμεσα γίνεται ο δρόμος στον Αη Γιάννη μιας και η τουριστική περίοδος σε λίγους μήνες ξεκινάει και εκεί βρίσκονται πολλές επιχειρήσεις αλλά και κατοικίες;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Ίδρυση λατομείου σχιστολιθικών πλακών και συνοδών έργων (χώρος απόθεσης υλικών και κινητός σπαστήρας)» στη θέση “ΡΕΓΓΙΝΑ”, Τοπικής Κοινότητας Λαυκίου, Δημοτικής Ενότητας Θιναλίων, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΕΤ 2210839623).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του πρώτου σταδίου της μελέτης: «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ», προεκτιμώμενης αμοιβής 299.739,67€ (με το Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από Π.Δ.Ε., ΣΑΝΠ422, MIS: 5217056, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200020 (πρώην Κ.Ε. 2020ΜΠ92200006).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, κ. Γεώργιος Μάμαλος.

ΘΕΜΑ 4ο: Διόρθωση της αρ. 30-5/28-1-2024 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί αύξησης του ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου Στήνιου Αθηναϊς.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

ΘΕΜΑ 5ο: Α) Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου ΑΜΚΕ, Β) Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος  CLLD/LEADER Ζακύνθου, Γ) Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ Π3 77-4.1 Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

ΘΕΜΑ 6ο: Κτίριο Διοικητηρίου Ζακύνθου – Απόφαση διεκδίκησης της ιδιοκτησίας του.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

ΘΕΜΑ 7ο: Προβλήματα Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας Κτηνοτροφίας & Αλιείας, κ. Κωνσταντίνος Τσιριγώτης.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Ε. Λευκάδας, για την συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Αντώνιος Δουβίτσας.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός μελών στα Όργανα Διοίκησης του ΚΙΕ-ΕΥΔΟΞΟΣ.(Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών).

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

ΘΕΜΑ  10ο:  Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έτους2024.

Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Χρήστος Άνθης.

ΘΕΜΑ  11ο:  Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Χρήστος Άνθης.

ΘΕΜΑ  12ο:  Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Χρήστος Άνθης.

ΘΕΜΑ  13ο:  Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Χρήστος Άνθης.

ΘΕΜΑ  14ο:  Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Χρήστος Άνθης.

ΘΕΜΑ 15ο: Προγραμματισμός αθλητικών εκδηλώσεων  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έτους 2024

Εισηγητής: Ο Θεμ. Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

ΘΕΜΑ  16ο:  Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

ΘΕΜΑ  17ο:  Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

ΘΕΜΑ  18ο:  Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

ΘΕΜΑ  19ο:  Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

                                                                                           

Η Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη

Δημοφιλή

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024 Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί στη συναυλία με τη Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου, τον Stelios Magalios/Στέλιος Μαγαλιός και τους Έξω Φρενων /...

Δήμος Σάμης: Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των σπηλαίων

Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των Σπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης Ο Δήμος Σάμης σας ενημερώνει αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας τωνΣπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης, το οποίο...

Επαφές κλιμακίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε Κεφαλονιά & Ιθάκη και αυτοψία σε έργα της ΠΙΝ

Σειρά επαφών και συναντήσεων είχε στο διάστημα 12-17 Ιουνίου, στην Κεφαλονιά, κλιμάκιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Γιώργο Μάμαλο (Τεχνικών...

Μήνυμα του Βουλευτή Παναγή Καππάτου για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού

Τιμούμε σήμερα τους Ναυτικούς μας, απόμαχους και ενεργούς.Τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται σκληρά στις θάλασσες,αψηφώντας τις δυσκολίες και τους κινδύνους.Ανάμεσά τους ξεχωριστή...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων