28/12 η 34η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 78 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α167/13-07-2013) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την υπ΄ αριθμ. 850 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.: 65443/3-8-2023, (ΑΔΑ:ΡΚΚΜ46ΜΤΛ6-ΦΝ7), σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2024 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2024 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΕισηγήτριαΗ  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

                Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Προϋπολογισμού της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2024 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2024  που περιλαμβάνει: 

α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024 και 

β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2024.

Εισηγήτρια: Η  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

                      Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

                                                                      Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου  

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

                                    Νικόλαος Μουζακίτης   

Δημοφιλή

Εντυπωσιακή η εμφάνιση των Χορωδιακών Σχημάτων του Δήμου μας

Εντυπωσιακή η εμφάνιση των Χορωδιακών Σχημάτων της Παιδικής Χορωδίας Ληξουρίου & Αργοστολίου, καθώς και της γυναικείας και αντρικής χορωδίας του Δήμου Ληξουρίου, τα οποία...

Ξεκινά το ταξίδι της Ιακωβατείου – Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 2024: «ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΩΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ: ΜΑΘΑΙΝΩ, ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ, ΖΩ …» Την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, στις 7.30 μ.μ. στο χώρο του Μουσείου Ληξουρίου...

Το αποτέλεσμα του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού

Χαρακτηριστικές φωτογραφίες που δείχνουν ξεκάθαρα το αποτέλεσμα του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης και αυτομοτοποίησης του συστήματος του δημοτικού φωτισμού του Δήμου μας που μόλις...

τμήμα επαναχρησιμοποίησης ιματισμού, παπουτσιών, παιδικών παιχνιδιών κι επίπλων

Το κέντρο κοινότητας του Δήμου Ληξουρίου με πρωτοβουλία της αντιδημάρχου κοινωνικής πολιτικής κ. Αδαμαντίας Καμινάρη δημιούργησε τμήμα επαναχρησιμοποίησης ιματισμού, παπουτσιών, παιδικών παιχνιδιών κι επίπλων!!Κάτι...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων