4H & 5Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 – 169 του ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σεσυνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στην  αίθουσα  συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – (πρώην Νομαρχία –Σπύρου Σαμάρα 13), προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ : μεγάλο το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα εξαιτίας της μη πραγματοποίησης (επί σειρά ετών)  εξετάσεων για απόκτηση άδειας τεχνικών  επαγγελμάτων. Ποιά προοπτική υπάρχει;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ στην ΖΑΚΥΝΘΟ: Σύνθετο πρόβλημα στο οποίο αν και εμπλέκεται η ΠΙΝ είτε μέσω των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας , είτε μέσω  της Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ , τηρείτε ” σιγήν ιχθύος”  μέχρι τώρα. Πως προτίθεσθε να κινηθείτε; Θα βοηθήσετε τους κατοίκους; Θα συμβάλλετε στην διερεύνηση των αιτίων; 

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Πόσο ακόμα θα παραμένει σφραγισμένο και εγκαταλελειμμένο το Εθνικό Στάδιο Κέρκυρας;

Τί θέση παίρνει  η Περιφερειακή Αρχή;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  4η: Σχετικά με την εισροή πετρελαίου στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην Ζάκυνθο. Τι μέτρα θα πάρει η Περιφερειακή Αρχή για να αντικατασταθεί πλήρως το απαρχαιωμένο και, όπως αποδείχτηκε, άκρως επικίνδυνο δίκτυο  ύδρευσης στην Ζάκυνθο; Πώς θα στηρίξει τον Ζακυνθινό λαό από τη ζημιά που έχει υποστεί;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  5η: Ενημέρωση για την εξέλιξη των έργων οδοποιίας «Φρικών – Κιόνι» και «ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΕΤΟΥ».

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «ΜΕΝΟΥΜΕ ΙΟΝΙΟ», κ. Μαρία Δρυ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση – Εξέλιξη για το πρόβλημα μόλυνσης των υδάτων στην πόλη της Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή του άρθρου 68 Π.Δ.30/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Εισηγητής:
 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή Τροποποίησης Κατανομής Υποέργων Πράξης.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση – Εξελίξεις στην περιοχή «Ναυαγίου» Ζακύνθου – Ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ  5ο: Ορισμός μελών Περιφερειακού Συμβουλίου, για τη συγκρότηση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του LEADER/CLLD 2014-2020 & 2023-2027 και στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 8ο : Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην ΄Εκθεση ποτών και τροφίμων Food Expo 2024.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ  9ο : Ορισμός εκπροσώπων των Περιφερειών στα Συμβούλια Χρηστών Λιμένων.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπων γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2024, Π.Ε. Κέρκυρας.   

Εισηγητής:   Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ  11ο: Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθμ. 20 (Φ.Ε.Κ. 1929/Β/2018), όπως ισχύει, για το έτος 2024, Π.Ε. Κέρκυρας.   

Εισηγητής:   Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 12ο: Διακοπή συγκοινωνιακής σύνδεσης ακτοπλοϊκής γραμμής Ιθάκης – Σάμης – Πάτρας.

Εισηγητής:   Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση επιμέρους σταδίων 3.3α Προμελέτη του συστήματος Οδικών ΄Εργων, 3.3β Οριστική γεωλογική Μελέτη, 3.3γ Προμελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Ομβρίων, 3.3δ Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών _ ΄Ελεγχος της Υδραυλικής Επάρκειας Ρεμάτων & 3.3ε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ», Π/Υ 128.340,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. 2019 – ΣΑΕΠ 0221, Κ.Ε. 2019ΕΠ02210030 ΚΑΙ 2019ΕΠ02210031. (ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών», κωδ. MIS 5037878, Π.Δ.Ε. 2019 ΣΑΕΠ 0221 Κ.Ε. 2019ΕΠ02210030).

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

                                                                                          Η  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                                               Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

                                                                   Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη                         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 – 169 του ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σεσυνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στην  αίθουσα  συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – (πρώην Νομαρχία –Σπύρου Σαμάρα 13), προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Η Περιφέρεια έχει ήδη αποκτήσει αρμοδιότητες για την διαχείριση του. Ποιό είναι το σχέδιο δράσης μετά και τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις που επιδεινώνουν την κατάσταση;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ στο “ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ¨: Μετά την (προδιαγεγραμμένη) αστοχία στην εκτέλεση και οικονομική διαχείριση του έργου, ποια είναι η τύχη του και ποιο το χρονοδιάγραμμα ;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  3η: Έχουν περάσει 3 ½ χρόνια από τις καταστροφές του «ΙΑΝΟΥ», στην Κεφαλονιά και οι υποσχέσεις της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για έργα και παροχές στην Κεφαλονιά παραμένουν κούφια λόγια. Τί μέτρα θα πάρει  η Περιφερειακή Αρχή για την υλοποίησή τους;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  4η: ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑ: Τι μέτρα θα πάρετε για την προστασία των αγροτικών εκτάσεων, κατοικιών αλλά και της ανθρώπινης ζωής (αποφυγή ατυχημάτων) από την ανεξέλεγκτη ελεύθερη βόσκηση βοοειδών  και αγριόχοιρων, η αδειοδότηση της οποίας είναι στην ευθύνη της Περιφέρειας;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων Λιμενικής αρχής Λευκάδας, για το έτος 2024.

Εισηγητής:   Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ  2ο: Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής θαλάσσιων μέσων αναψυχής του Λιμεναρχείου Λευκάδας, για το έτος 2024.

Εισηγητής:   Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ   3ο: Ορισμός εκπροσώπου στην Αστική Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης Λευκάδας «ΔΙΑΥΛΟΣ».

Εισηγητής:   Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ   4ο: Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας : Kέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς & Ιθάκης – ΑΠΟΠΛΟΥΣ.

Εισηγητής:  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

       ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας «Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης ΑΕ».

Εισηγητής:   Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

       ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 35 ΓΚΛ 20(ΦΕΚ 444/Β/1999) ως ισχύει, για την συγκρότηση επιτροπής  του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας, περί εγκρίσεων εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε περιοχή δικαιοδοσίας μας, για το έτος 2024.

Εισηγητής:  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

       ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων σύμφωνα με α) το άρθρο 9 του Ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α΄/06.02.2001) ως ισχύει, β) την αριθ.2123/36/2001/19.10.2001 (ΦΕΚ 1438 Β΄/2001) Υ.Α. με θέμα «Διαδικασία, τρόπος συγκρότησης, λειτουργίας και έκφρασης γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για την συγκρότηση επιτροπής του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας, περί γνωμοδότησης για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων στη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας για το έτος 2024.

Εισηγητής:   Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπων Π.Ι.Ν./Π.Ε Ζακύνθου για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών : α) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων σε περιοχές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ζακύνθου, β) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων  σε περιοχές αρμοδιότητας και Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου έτους 2024 & γ) για συμμετοχή στην επιτροπή του  άρθρου 35 του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα, αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής:   Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ  9ο: Αύξηση του ωραρίου εργασίας με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού, στην υπάλληλο Στήνιου Αθηναΐς, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. 

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

                                                                                          Η  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

                                                                    Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη                         

Δημοφιλή

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024 Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί στη συναυλία με τη Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου, τον Stelios Magalios/Στέλιος Μαγαλιός και τους Έξω Φρενων /...

Δήμος Σάμης: Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των σπηλαίων

Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των Σπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης Ο Δήμος Σάμης σας ενημερώνει αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας τωνΣπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης, το οποίο...

Επαφές κλιμακίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε Κεφαλονιά & Ιθάκη και αυτοψία σε έργα της ΠΙΝ

Σειρά επαφών και συναντήσεων είχε στο διάστημα 12-17 Ιουνίου, στην Κεφαλονιά, κλιμάκιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Γιώργο Μάμαλο (Τεχνικών...

Μήνυμα του Βουλευτή Παναγή Καππάτου για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού

Τιμούμε σήμερα τους Ναυτικούς μας, απόμαχους και ενεργούς.Τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται σκληρά στις θάλασσες,αψηφώντας τις δυσκολίες και τους κινδύνους.Ανάμεσά τους ξεχωριστή...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων